Čekejte, prosím...
A A A
246/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 631/2004 Sb.

1.1.2005

 

nařízením č. 549/2002 Sb.

1.1.2003

 

nařízením č. 403/2001 Sb.

14.11.2001

 

Více...

246

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. října 1998,

kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

§ 1

(1)

Toto nařízení stanoví

a)

v příloze č. 1 seznam utajovaných skutečností – obecná část,

b)

v příloze č. 2 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva financí,

c)

v příloze č. 3 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zahraničních věcí,

d)

v příloze č. 4 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva kultury,

e)

v příloze č. 5 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zdravotnictví,

f)

v příloze č. 6 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva spravedlnosti,

g)

v příloze č. 7 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva vnitra,

h)

v příloze č. 8 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,

i)

v příloze č. 9 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zemědělství,

j)

v příloze č. 10 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva obrany,

k)

v příloze č. 11 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva dopravy ,

l)

v příloze č. 12 seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

m)

v příloze č. 13 seznam utajovaných skutečností v působnosti Komise pro cenné papíry,

n)

v příloze č. 14 seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu,

o)

v příloze č. 15 seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky,

p)

v příloze č. 16 seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky,

r)

v příloze č. 17 seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu,

s)

v příloze č. 18 seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky,

t)

v příloze č. 19 seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky,

u)

v příloze č. 20 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva informatiky.

(2)

Seznamy utajovaných skutečností stanoví i stupeň utajení jednotlivých utajovaných skutečností.

§ 2

(1)

Je-li v seznamu utajovaných skutečností stanoven stupeň utajení pro souhrnné údaje, klasifikuje se dílčí údaj do stupně utajení, který odpovídá obsahu tohoto dílčího údaje a významu chráněného zájmu.

(2)

Je-li v seznamu utajovaných skutečností stanoven rozsah stupňů utajení, klasifikuje se utajovaná skutečnost do toho stupně utajení, který odpovídá obsahu utajované skutečnosti.

§ 3

Zrušuje se:

1.

Nařízení vlády č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství.

2.

Nařízení vlády č. 420/1990 Sb., kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství.

3.

Nařízení vlády č. 419/1990 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Zeman v. r.