Čekejte, prosím...
A A A
324/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999

324

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 15. prosince 1998,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného,

výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše

průměrných cen pohonných hmot

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Sazby stravného

Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona činí

a)

53 Kč až 65 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

82 Kč až 98 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c)

128 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 2

Sazby základních náhrad

za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 7 odst. 2 zákona činí

a)

u jednostopých vozidel a tříkolek 0,90 Kč,

b)

u osobních silničních motorových vozidel 3,30 Kč.

§ 3

Výše průměrných cen pohonných hmot

Výše průměrných cen pohonných hmot podle § 7 odst. 5 věty druhé zákona činí

Druh pohonné hmoty:

Cena v Kč:

Benzin automobilový91 O Speciál

21,90

Benzin automobilový96 O Super

23,10

Benzin automobilový95 O Natural

22,30

Motorová nafta

18,50.

§ 4

Zrušuje se vyhláška č. 140/1998 Sb․, kterou se stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Ministr:

PhDr. Špidla v. r.