Čekejte, prosím...
A A A
69/1998 Sb. znění účinné od 1. 4. 1998

Od 1.1.1993 má tento ústavní zákon na základě čl. 112 odst. 3 Ústavy (č. 1/1993 Sb.) pouze sílu zákona.

69

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 19. března 1998

o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny

 

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Čl. 1

Volební období Poslanecké sněmovny zvolené v roce 1996 skončí v roce 1998 dnem voleb do Poslanecké sněmovny, které se budou konat do 30. června 1998.

Čl. 2

V zákoně č. 247/1995 Sb․, o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., se pro tento případ zkracují lhůty podle § 12 odst. 1, § 13 odst. 2 a 3, § 14 odst. 1, § 28 odst. 1, § 29 odst. 1 a § 31 odst. 1 a 3 o jednu třetinu. Lhůty podle § 32 odst. 1, § 33 odst. 1 a § 34 odst. 1 se zkracují o 20 dnů.

Čl. 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.