Čekejte, prosím...
A A A
172/1999 Sb. znění účinné od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2006

172

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 21. července 1999,

kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních

sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č. 146/1995 Sb․, vyhlášky č. 66/1996 Sb., vyhlášky č. 262/1996 Sb., vyhlášky č. 205/1997 Sb. a vyhlášky č. 145/1998 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 1 odst. 1 písm. b) se částka „28 Kč“ nahrazuje částkou „36 Kč“, částka „35 Kč“ se nahrazuje částkou „43 Kč“ a částka „47 Kč“ se nahrazuje částkou „55 Kč“.

 

2.

V § 1 odst. 1 písm. c) se částka „48 Kč“ nahrazuje částkou „50 Kč“ a částka „26 Kč“ se nahrazuje částkou „28 Kč“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1999.

Ministr:

PhDr. Špidla v. r.