Čekejte, prosím...
A A A
333/1999 Sb. znění účinné od 20. 9. 2000 do 31. 12. 2000
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 448/2000 Sb.

1.1.2001

zrušeno

vyhláškou č. 319/2000 Sb.

20.9.2000

 

333

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 13. prosince 1999,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb

základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Sazby stravného

Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona činí

a)

54 Kč až 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

83 Kč až 99 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c)

130 Kč až 155 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 2

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 7 odst. 2 zákona činí

a)

0,90 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b)

3,30 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

§ 3

Průměrné ceny pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 7 odst․ 5 věty druhé zákona činí

 

a)

30,00 Kč u benzinu automobilového 91 O Special,

b)

31,30 Kč u benzinu automobilového 96 O Super,

c)

30,30 Kč u benzinu automobilového 95 O Natural,

d)

24,20 Kč u motorové nafty.

§ 4

Zrušuje se vyhláška č. 324/1998 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Ministr:

PhDr. Špidla v. r.