Čekejte, prosím...
A A A
229/1990 Sb. znění účinné od 1. 12. 1994 do 31. 12. 1995
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 117/1995 Sb.

1.1.1996

zrušeno

zákonem č. 183/1994 Sb.

1.12.1994

 

zákonem č. 10/1993 Sb.

1.1.1993

 

229

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 6. června 1990

o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný

k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku

 

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

§ 1

Státní vyrovnávací příspěvek (dále jen "příspěvek") na dítě, na které nenáleží přídavky na děti nebo výchovné, vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení․

§ 2

(1)

Okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle sídla plátce příspěvku kontroluje správnost výplaty příspěvku a rozhoduje o povinnosti plátce příspěvku nahradit neprávem vyplacené částky; jde-li o příspěvky vyplácené osobám uvedeným v § 1, plní tyto úkoly Česká správa sociálního zabezpečení.

(2)

Úkoly uvedené v odstavci 1 plní orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, jde-li o příspěvek vyplácený vojákům z povolání a příslušníkům ozbrojených sborů a služeb.

§ 3

zrušen

§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.

Šafařík v. r.

Pithart v. r.