Čekejte, prosím...
A A A
420/1990 Sb. znění účinné od 15. 10. 1990 do 1. 11. 1998

420

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 20. září 1990,

kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky

č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství

 

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 23 odst. 3 zákona č. 102/1971 Sb․, o ochraně státního tajemství:

Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství, se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se vypouští poslední věta.

 

2.

V § 3 odst. 1 se vypouští slovo "politickými".

 

3.

§ 8 se vypouští.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. října 1990.

Čalfa v. r.