Čekejte, prosím...
A A A
457/1990 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 41/2009 Sb.

1.1.2010

 

zákonem č. 56/1991 Sb.

1.3.1991

 

457

 

ZÁKON

ze dne 30 října 1990,

kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění,

a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb.

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.