Čekejte, prosím...
A A A
475/1990 Sb. znění účinné od 1. 1. 1996 do 11. 11. 2000
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 343/2000 Sb.

12.11.2000

zrušeno

nařízením č. 315/1995 Sb.

1.1.1996

 

475

 

NAŘĺZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 2. listopadu 1990,

kterým se určují pověřené obecní úřady

 

Vláda České republiky stanoví podle 60 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení):

§ 1

Výkonem státní správy v rozsahu uvedeném v zákoně České národní rady o obecním zřízení1 se v územních obvodech, které stanoví okresní úřady,2 pověřují obecní úřady (dále jen „pověřený obecní úřad“) uvedené v příloze.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v obcích v roce 1990.

Pithart v. r.

Příloha

Seznam pověřených obecních úřadů


Poznámky pod čarou:

§ 60 zákona ČNR č. 367/1990 Sb․, o obcích (obecní zřízení).

§ 5 písm. f) zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejích působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

Poznámky pod čarou:
1

§ 60 zákona ČNR č. 367/1990 Sb․, o obcích (obecní zřízení).

2

§ 5 písm. f) zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejích působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.