Čekejte, prosím...
A A A
579/1990 Sb. znění účinné od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1992

579

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 21. listopadu 1990

o úlevách na domovní dani

 

Vláda České republiky nařizuje podle § 24 odst. 1 bod 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani:

§ 1

Poplatníkům, kterým je vyměřována domovní daň podle nájemného a ceny užívání, se domovní daň snižuje tak, aby po snížení činila ze základu daně do 6000 Kčs 15 % a z vyššího základu 20 % .

§ 2

Obec, která spravuje domovní daň, sníží poplatníkům uvedeným v § 1 základ domovní daně o náklady vynaložené na stavební opravy, rekonstrukce a modernizace zdaňovaných budov. Základ daně se sníží ve dvou letech následujících po provedení opravy vždy o 50 % uvedených nákladů.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Pithart v. r.