Čekejte, prosím...
A A A
316/1992 Sb. znění účinné od 1. 7. 1992 do 31. 12. 1994

316

 

VYHLÁŠKA

federálního ministra dopravy

ze dne 21. května 1992,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 190/1988 Sb., kterou se stanoví

pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách a vlečkách

 

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 8 odst. 2 a § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:

Čl. I

Vyhláška federálního ministra dopravy a spojů č. 190/1988 Sb., kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách a vlečkách, se mění takto:

 

1.

V § 3 se částka „191 Kčs“ nahrazuje částkou „396 Kčs“ a částka „77 Kčs“ se nahrazuje částkou „82 Kčs“.

 

2.

Tabulky č. 1 a 2 se nahrazují zněním uvedeným v příloze této vyhlášky.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.

Ministr:

Ing. Nezval v. r.

Příloha k vyhlášce č. 316/1992 Sb.

Tabulka č. 1

Pevné částky náhrad za prodloužení doby jízdy vlaku

motorové trakce v Kčs:

 

Pol.

Prodloužení doby jízdy vlaku v minutách

Vlak osobní dopravy

Vlak nákladní dopravy

1.

1- 7

305

977

2.

8-12

378

1 097

3.

13-17

451

1 216

4.

18-22

524

1 336

5.

23-27

597

1 456

6.

28-32

670

1 576

7.

33-37

743

1 695

8.

38-42

816

1 815

9.

43-47

889

1 935

10.

48-52

962

2 055

11.

53-57

1 035

2 174

12.

58-62

1 108

2 294

13.

63-67

1 181

2 414

14.

68-72

1 254

2 534

15.

73-77

1 327

2 653

16.

78-82

1 400

2 773

17.

83-87

1 473

2 893

18.

88-92

1 546

3 013

 

Tabulka č. 2

Pevné částky náhrad za prodloužení doby jízdy vlaku

elektrické trakce v Kčs:

 

Pol.

Prodloužení doby jízdy vlaku v minutách

Vlak osobní dopravy

Vlak nákladní dopravy

1.

1 -7

251

232

2.

8-12

330

296

3.

13-17

408

360

4.

18-22

486

424

5.

23-27

564

488

6.

28-32

643

552

7.

33-37

721

616

8.

38-42

799

680

9.

43-47

877

744

10.

48-52

956

808

11.

53-57

1 034

872

12.

58-62

1 112

936

13.

63-67

1 190

1 000

14.

68-72

1 269

1 064

15.

73-77

1 347

1 128

16.

78-82

1 425

1 192

17.

83-87

1 503

1 256

18.

88-92

1 582

1 320