Čekejte, prosím...
A A A
336/1993 Sb. znění účinné od 1. 2. 1994 do 30. 9. 1995

336

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 1993,

kterým se zvyšují částky životního minima o některé dávky

 

Vláda nařizuje podle § 7 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, podle § 15 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb., a podle § 21 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb. (úplné znění č. 452/1992 Sb.):

§ 1

(1)

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1 za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana,2 činí měsíčně

a)

1120 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b)

1240 Kč, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,

c)

1500 Kč, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,

d)

1620 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 let do 26 let věku,

e)

1500 Kč u ostatních občanů

(2)

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1 za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost,3 činí měsíčně

a)

660 Kč, jde-li o jednotlivce,

b)

860 Kč, žijí-li v domácnosti dvě osoby,

c)

1060 Kč, žijí-li v domácnosti tři nebo čtyři osoby,

d)

1260 Kč, žije-li v domácnosti pět nebo více osob.

§ 2

(1)

Rodičovský příspěvek náležející podle zákona o rodičovském příspěvku4 činí 1500 Kč za každý kalendářní měsíc.

(2)

Náleží-li rodičovský příspěvek jen po část kalendářního měsíce,5 činí jeho částka za jednotlivé kalendářní dny 50 Kč.

(3)

Částka, kterou nesmí pro nárok na rodičovský příspěvek přesáhnout příjem z výdělečné činnosti bez odečtení daně, činí 1800 Kč měsíčně.6

§ 3

(1)

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte náležející podle zákona o pěstounské péči7 činí za kalendářní měsíc

a)

1120 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b)

1240 Kč, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,

c)

1500 Kč, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,

d)

1620 Kč, jde-li o dítě od 15 let do 26 let věku.

(2)

Odměna pěstouna náležející podle zákona o pěstounské péči,8 a to i při společné pěstounské péči manželů, činí za každé svěřené dítě 750 Kč za kalendářní měsíc.

§ 4

(1)

Rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna ve výši podle § 2 a 3 náleží poprvé za měsíc únor 1994.

(2)

Částka stanovená v § 2 odst. 3 bude rozhodná pro posouzení příjmu z výdělečné činnosti poprvé za měsíc únor 1994.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1994.

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 84/1993 Sb.

§ 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb.

Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 84/1993 Sb.

§ 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb.

§ 7 odst. 1 zákona č. 382/1990 Sb․, o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

§ 7 odst. 2 zákona č. 382/1990 Sb., ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 382/1990 Sb., ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

§ 6 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb.

§ 9 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., ve znění zákona č. 118/1992 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 84/1993 Sb.

2

§ 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb.

3

§ 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb.

4

§ 7 odst. 1 zákona č. 382/1990 Sb․, o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

5

§ 7 odst. 2 zákona č. 382/1990 Sb., ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

6

§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 382/1990 Sb., ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

7

§ 6 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb.

8

§ 9 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., ve znění zákona č. 118/1992 Sb.