Čekejte, prosím...
A A A
386/2004 Sb. znění účinné od 29. 6. 2004 do 31. 12. 2005

386

 

ZÁKON

ze dne 22. června 2004,

kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 89 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb․, o ochraně utajovaných skutečností a o změně někteých zákonů, ve znění zákona č. 436/2003 Sb., se číslo „2004“ nahrazuje číslem „2005“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.