Čekejte, prosím...
A A A
5/2004 Sb. znění účinné od 1. 2. 2004 do 31. 12. 2006

5

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální

péče, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č. 146/1995 Sb․, vyhlášky č. 66/1996 Sb., vyhlášky č. 262/1996 Sb., vyhlášky č. 205/1997 Sb., vyhlášky č. 145/1998 Sb., vyhlášky č. 172/1999 Sb., vyhlášky č. 73/2001 Sb., vyhlášky č. 425/2001 Sb. a vyhlášky č. 551/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písm. c) bodu 1 se částka „60 Kč“ nahrazuje částkou „63 Kč“.

 

2.

V § 1 odst. 1 písm. c) bodu 2 se částka „35 Kč“ nahrazuje částkou „37 Kč“.

 

3.

V § 5 odst. 1 části věty před středníkem se slova „podle § 1“ nahrazují slovy „podle § 1 a 2“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2004.

Ministr:

Ing. Škromach v. r.