Čekejte, prosím...
A A A
212/2005 Sb. znění účinné od 31. 5. 2005

212

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. května 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 31/2005 Sb., kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví

 

Vláda nařizuje podle § 81b odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb․, o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.:

Čl. I

V § 3 nařízení vlády č. 31/2005 Sb., kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví, se slova „1. července 2005“ nahrazují slovy „1. ledna 2006“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. května 2005.

Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.