Čekejte, prosím...
A A A
34/2005 Sb. znění účinné od 1. 2. 2005 do 31. 12. 2006

34

 

VYHLÁŠKA

ze dne 5. ledna 2005,

kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální

péče, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č. 146/1995 Sb., vyhlášky č. 66/1996 Sb., vyhlášky č. 262/1996 Sb., vyhlášky č. 205/1997 Sb․, vyhlášky č. 145/1998 Sb., vyhlášky č. 172/1999 Sb., vyhlášky č. 73/2001 Sb., vyhlášky č. 425/2001 Sb., vyhlášky č. 551/2002 Sb. a vyhlášky č. 5/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písm. b) bodu 1 se částka „51 Kč“ nahrazuje částkou „56 Kč“.

 

2.

V § 1 odst. 1 písm. b) bodu 2 se částka „60 Kč“ nahrazuje částkou „65 Kč“.

 

3.

V § 1 odst. 1 písm. b) bodu 3 se částka „73 Kč“ nahrazuje částkou „78 Kč“.

 

4.

V § 1 odst. 1 písm. c) bodu 1 se částka „63 Kč“ nahrazuje částkou „66 Kč“.

 

5.

V § 1 odst. 1 písm. c) bodu 2 se částka „37 Kč“ nahrazuje částkou „39 Kč“.

 

6.

V § 13 se za slova „rozhlasovou anténou“ vkládají slova „ , s výjimkou rozvodu a provozu kabelové televize“.

 

7.

V § 18 odst. 3 větách druhé a třetí se částka „310 Kč“ nahrazuje částkou „325 Kč“, ve větě druhé se částka „180 Kč“ nahrazuje částkou „190 Kč“ a ve větě čtvrté se částka „138 Kč“ nahrazuje částkou „152 Kč“.

 

8.

V § 18 odst. 5 se částka „106 Kč“ nahrazuje částkou „112 Kč“.

 

9.

V § 18 odst. 9 se za slova „rozhlasovou anténou“ vkládají slova „ , s výjimkou rozvodu a provozu kabelové televize,“ a částka „286 Kč“ se nahrazuje částkou „310 Kč“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.

Ministr:

Ing. Škromach v. r.