Čekejte, prosím...
A A A
443/2005 Sb. znění účinné od 10. 11. 2005

443

 

ZÁKON

ze dne 6. října 2005,

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů

(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 8 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb․ a zákona č. 19/2004 Sb., se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.