Čekejte, prosím...
A A A
318/2006 Sb. znění účinné od 30. 6. 2006

318

 

ZÁKON

ze dne 24. května 2006,

kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování

(branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V zákoně č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., se § 10 zrušuje.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.