Čekejte, prosím...
A A A
462/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007

462

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. září 2006,

kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005

a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005

a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

 

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb․, zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.:

§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 činí 18 809 Kč.

§ 2

Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 činí 1,0707.

§ 3

Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 414/2005 Sb. se zvyšují takto:

a)

částky 9 100 Kč se zvyšují na 9 600 Kč,

b)

částky 21 800 Kč se zvyšují na 23 300 Kč.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

 

Místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.