Čekejte, prosím...
A A A
562/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013

562

 

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2006,

kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby,

způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin

(vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku)

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb․:

§ 1

Způsob převedení listin do elektronické podoby a způsob nakládání s převedenými listinami

(1)

Způsobem převedení listin do elektronické podoby se rozumí jejich digitalizace, která se provádí prostřednictvím výpočetní techniky. Digitalizované listiny se uloží ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) a zařadí se do databáze listin.

(2)

Po uplynutí 6 měsíců od provedení jejich digitalizace se listiny dále neuchovávají.

§ 2

Obligatorní elektronická podoba listin

Listiny, které se zakládají do sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis nebo změnu anebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku, se podávají pouze v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (přípona pdf). Tyto listiny lze rejstříkovému soudu zaslat elektronickou poštou nebo s využitím datového nosiče Compact Disc Recordable (CD-R). Rejstříkový soud doručené nosiče dat nevrací a po uplynutí 6 měsíců od doručení je skartuje.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:

JUDr. Pospíšil v. r.