Čekejte, prosím...
A A A
7/2006 Sb. znění účinné od 1. 2. 2006 do 31. 12. 2006

7

 

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb.,

o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č. 146/1995 Sb., vyhlášky č. 66/1996 Sb., vyhlášky č. 262/1996 Sb., vyhlášky č. 205/1997 Sb․, vyhlášky č. 145/1998 Sb., vyhlášky č. 172/1999 Sb., vyhlášky č. 73/2001 Sb., vyhlášky č. 425/2001 Sb., vyhlášky č. 551/2002 Sb., vyhlášky č. 5/2004 Sb. a vyhlášky č. 34/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písm. b) bodě 1 se částka „56 Kč“ nahrazuje částkou „61 Kč“.

2.

V § 1 odst. 1 písm. b) bodě 2 se částka „65 Kč“ nahrazuje částkou „70 Kč“.

3.

V § 1 odst. 1 písm. b) bodě 3 se částka „78 Kč“ nahrazuje částkou „83 Kč“.

4.

V § 1 odst. 1 písm. c) bodě 1 se částka „66 Kč“ nahrazuje částkou „68 Kč“.

5.

V § 1 odst. 1 písm. c) bodě 2 se částka „39 Kč“ nahrazuje částkou „41 Kč“.

6.

V § 18 odst. 3 větách druhé a třetí se částka „325 Kč“ nahrazuje částkou „342 Kč“, ve větě druhé se částka „190 Kč“ nahrazuje částkou „200 Kč“ a ve větě čtvrté se částka „152 Kč“ nahrazuje částkou „174 Kč“.

7.

V § 18 odst. 5 se částka „112 Kč“ nahrazuje částkou „123 Kč“.

8.

V § 18 odst. 9 se částka „310 Kč“ nahrazuje částkou „340 Kč“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2006.

Ministr:

Ing. Škromach v. r.