Čekejte, prosím...
A A A
141/2008 Sb. znění účinné od 25. 4. 2008

141

 

ZÁKON

ze dne 26. března 2008,

kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad

a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 162/2003 Sb․, o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), se mění takto:

V § 2 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

akvária, terária, expozice a jiná výstavní zařízení, která chovají méně než 20 druhů volně žijících savců a ptáků, jsou-li součástí zařízení, jehož hlavní činností není vystavování volně žijících živočichů pro veřejnost,“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.