Čekejte, prosím...
A A A
Rešerše
426/2008 Sb. znění účinné od 15. 12. 2008

426

 

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2008,

kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:

Čl. I

V § 3 odst. 1 vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, se čísla „3“ nahrazují slovy „5 pracovních“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Pospíšil v. r.