Čekejte, prosím...
A A A
449/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2009

449

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009

stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva,

a částky normativních nákladů na bydlení

 

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1)

Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 za kalendářní měsíc částku:

 

Počet osob v rodině podle

§ 7 odst. 6

jedna

999

dvě

1 367

tři

1 788

čtyři a více

2 156

 

(2)

Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 za kalendářní měsíc:

 

Počet osob v rodině podle

§ 7 odst. 6

jedna

598

dvě

818

tři

1 070

čtyři a více

1 322

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 pro

a)

bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

 

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 – 99 999

10 000 – 49 999

do 9 999

jedna

5 088

4 045

3 804

3 380

3 165

dvě

7 380

5 952

5 622

5 042

4 747

tři

10 140

8 274

7 842

7 083

6 698

čtyři a více

12 737

10 487

9 966

9 051

8 587

 

b)

byty v družstevních bytech a bytech vlastníků

 

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 – 99 999

10 000 – 49 999

do 9 999

jedna

3 109

3 109

3 109

3 109

3 109

dvě

4 719

4 719

4 719

4 719

4 719

tři

6 654

6 654

6 654

6 654

6 654

čtyři a více

8 516

8 516

8 516

8 516

8 516

§ 3

Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2009.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr pro místní rozvoj:

Čunek v. r.

 

Místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.