Čekejte, prosím...
A A A
289/2009 Sb. znění účinné od 1. 12. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 307/2013 Sb.

1.12.2013

 

zákonem č. 362/2009 Sb.

1.1.2010

 

289

 

ZÁKON

ze dne 22. července 2009,

kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

(čl. 3-4)

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.