Čekejte, prosím...
A A A
461/2009 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010

461

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2009,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

 

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1)

Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona

jedna

1 290

dvě

1 765

tři

2 309

čtyři a více

2 784

 

(2)

Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona

jedna

628

dvě

859

tři

1 124

čtyři a více

1 388

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2010 do 31 prosince 2010 pro

a)

bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 -99 999

10 000 -49 999

do 9 999

jedna

5 877

4 816

4 597

4 309

4 016

dvě

8 489

7 037

6 738

6 344

5 943

tři

11 638

9 739

9 348

8 832

8 309

čtyři a více

14 597

12 307

11 835

11 213

10 582

 

b)

bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 -99 999

10 000 -49 999

do 9 999

jedna

3 356

3 356

3 356

3 356

3 356

dvě

5 062

5 062

5 062

5 062

5 062

tři

7 124

7 124

7 124

7 124

7 124

čtyři a více

9 078

9 078

9 078

9 078

9 078

§ 3

Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2010.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

JUDr. Šimerka v. r.