Čekejte, prosím...
A A A
276/2000 Sb. znění účinné od 17. 8. 2000 do 31. 12. 2008

276

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. července 2000

o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie

České republiky v období od 15. do 30. září 2000

 

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 50a zákona č. 283/1991 Sb․, o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.:

§ 1

K plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky na území České republiky v období od 15. do 30. září 2000 se použije 1 600 vojáků v činné službě.

§ 2

Vojáci v činné službě při plnění úkolů podle § 1 nesmí mít u sebe střelnou zbraň.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky, k plnění jejich úkolů podle § 1.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

v z. JUDr. Rychetský v. r.

 

Ministr vnitra:

Mgr. Gross v. r.