Čekejte, prosím...
A A A
448/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001

448

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. prosince 2000,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného,

výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel

a výše průměrných cen pohonných hmot

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Sazby stravného

(1)

Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona činí

a)

55 Kč až 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

85 Kč až 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c)

133 Kč až 159 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

(2)

Sazba stravného podle § 5 odst. 3 zákona činí 55 Kč.

§ 2

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 7 odst. 2 zákona činí

a)

0,90 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b)

3,30 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

§ 3

Průměrné ceny pohonných hmot

Výše průměrné ceny za jeden litr pohonné hmoty podle § 7 odst. 5 věty druhé zákona činí

a)

29,20 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,

b)

29,10 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,

c)

29,70 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,

d)

32,20 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,

e)

26,90 Kč u motorové nafty.

§ 4

Zrušují se:

1.

Vyhláška č. 333/1999 Sb․, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.

2.

Vyhláška č. 319/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 333/1999 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:

PhDr. Špidla v. r.