Čekejte, prosím...
A A A
73/2001 Sb. znění účinné od 1. 3. 2001 do 31. 12. 2006

73

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. února 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách

za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č. 146/1995 Sb., vyhlášky č. 66/1996 Sb., vyhlášky č. 262/1996 Sb., vyhlášky č. 205/1997 Sb․, vyhlášky č. 145/1998 Sb. a vyhlášky č. 172/1999 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písm. b) se částka „36 Kč“ nahrazuje částkou „44 Kč“, částka „43 Kč“ se nahrazuje částkou „51 Kč“ a částka „55 Kč“ se nahrazuje částkou „63 Kč“.

 

2.

V § 1 odst. 1 písm. c) se částka „50 Kč“ nahrazuje částkou „54 Kč“ a částka „28 Kč“ se nahrazuje částkou „32 Kč“.

 

3.

V § 18 odst. 3 větě druhé a třetí se částka „240 Kč“ nahrazuje částkou „290 Kč“, ve větě druhé se částka „130 Kč“ nahrazuje částkou „160 Kč“ a ve větě čtvrté se částka „105 Kč“ nahrazuje částkou „125 Kč“.

 

4.

V § 18 odst. 5 se částka „80 Kč“ nahrazuje částkou „96 Kč“.

 

5.

V § 18 odst. 9 se částka „230 Kč“ nahrazuje částkou „276 Kč“.

 

6.

V § 18 odst. 10 se částka „10 Kč“ nahrazuje částkou „12 Kč“.

 

7.

V § 18 odst. 11 větě druhé se částka „60 Kč“ nahrazuje částkou „72 Kč“.

 

8.

V § 18 odst. 12 se částka „60 Kč“ nahrazuje částkou „72 Kč“ a částka „50 Kč“ se nahrazuje částkou „60 Kč“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2001.

Ministr:

PhDr. Špidla v. r.