Čekejte, prosím...
A A A
87/2001 Sb. znění účinné od 28. 2. 2001

87

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2001,

kterým se zrušují nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné

nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky, a nařízení vlády

č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků

České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 68/1990 Sb․, o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky, ve znění zákona č. 114/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.:

§ 1

Zrušují se:

1.

Nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky.

2.

Nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Ministr vnitra:

Mgr. Gross v. r.