Čekejte, prosím...
A A A
16/2002 Sb. znění účinné od 1. 9. 2002

16

 

ZÁKON

ze dne 19. prosince 2001,

kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,

předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

a zákona č. 255/2001 Sb․

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 255/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 5 písmeno d) zní:

d)

speciální zařízení a dětské domovy:

na 80 %,“.

2.

V § 5 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

u speciálních zařízení a dětských domovů:

na 100 %,“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.