Čekejte, prosím...
A A A
338/2003 Sb. znění účinné od 1. 1. 2004

338

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. září 2003,

kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002

a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002

a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

 

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb․, zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.:

§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 činí 15 711 Kč.

§ 2

Vyše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 činí 1,0717.

§ 3

Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 439/2002 Sb. se zvyšují takto:

a)

částky 7 400 Kč se zvyšují na 7 500 Kč,

b)

částky 17 900 Kč se zvyšují na 19 200 Kč.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.