Čekejte, prosím...
A A A
385/2003 Sb. znění účinné od 13. 11. 2003 do 31. 12. 2005

385

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. října 2003,

kterým se stanoví citlivá činnost pro Hradní stráž

 

Vláda nařizuje podle § 81b odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb․:

§ 1

Citlivou činností, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu nebo jiného důležitého zájmu státu, je provádění vnější ostrahy a obrany objektů, které jsou trvalým nebo dočasným sídlem prezidenta republiky a jeho hostů, vojáky Hradní stráže.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr obrany:

Ing. Kostelka v. r.