Čekejte, prosím...
A A A
98/2015/1 Sb. znění účinné od 17. 9. 2015

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

V nadpisu § 256 mají místo slov „Sjednání výhody“ správně být slova „Zjednání výhody“. V § 256 odst. 1 mají místo slov „sjedná některému“ správně být slova „zjedná některému“. V Obsahu zákona u § 256 mají místo slov „Sjednání výhody“ správně být slova „Zjednání výhody“.