Čekejte, prosím...
A A A
358/2019 Sb. znění účinné od 1. 1. 2020

358

 

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2019

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného

a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a)

jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b)

osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a)

87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)

206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a)

87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)

206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a)

32,00 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

b)

36,00 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

c)

31,80 Kč za 1 litr motorové nafty,

d)

4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

§ 5

Vyhláška č. 333/2018 Sb․, o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.