Čekejte, prosím...
A A A
281/2010 Sb. znění účinné od 1. 1. 2011

281

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. září 2010

o zvýšení důchodů v roce 2011

 

Vláda nařizuje podle § 67 odst. 10 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb․, zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 264/2002 Sb. a zákona č. 178/2008 Sb.:

§ 1

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2011 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2010 tak, že

a)

základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně,

b)

procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,9 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

§ 2

Základní výměry důchodů přiznávaných po 31. prosinci 2010, uvedené v § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, činí 2 230 Kč měsíčně.

§ 3

(1)

Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle tohoto nařízení.

(2)

Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, zvýšení procentní výměry důchodu podle § 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.