Čekejte, prosím...
A A A
283/2010 Sb. znění účinné od 1. 1. 2011

283

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. září 2010,

kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009

a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009

a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

 

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb․, zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.:

§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 činí 24 091 Kč.

§ 2

Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 činí 1,0269.

§ 3

Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 365/2008 Sb. se zvyšují takto:

a)

částky 10 500 Kč se zvyšují na 11 000 Kč,

b)

částky 27 000 Kč se zvyšují na 28 200 Kč.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r