Čekejte, prosím...
A A A
345/2010 Sb. znění účinné od 1. 1. 2011

345

 

ZÁKON

ze dne 12. listopadu 2010,

kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách

a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb․, o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb. a zákona č. 170/2001 Sb., se částka „900 000 Kč“ nahrazuje částkou „855 000 Kč“ a částka „250 000 Kč“ se nahrazuje částkou „237 500 Kč“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.