Čekejte, prosím...
A A A
219/2011 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 355/2014 Sb.

1.1.2015

 

219

 

ZÁKON

ze dne 21. června 2011,

kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

Část druhá

Změna zákona o České obchodní inspekci (čl. 2)

Čl. II

V § 7b odst. 9 zákona č. 64/1986 Sb․, o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 439/2003 Sb., se věta druhá zrušuje.

Část třetí

Změna zákona o ochraně spotřebitele (čl. 3)

Čl. III

V § 7b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 439/2003 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., se slova „a jsou označeny nápisem „humanita“ “ zrušují.

Část čtvrtá

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

 

Klaus v. r.

 

Nečas v. r.