Čekejte, prosím...
A A A
408/2011 Sb. znění účinné od 1. 1. 2012

408

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2011,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů

srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,

a částek normativních nákladů na bydlení

 

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1)

Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 za kalendářní měsíc částku:

 

Počet osob v rodině podle

§ 7 odst. 5 zákona

jedna

1 710

dvě

2 340

tři

3 060

čtyři a více

3 690

 

(2)

Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 za kalendářní měsíc:

 

Počet osob v rodině podle

§ 7 odst. 5 zákona

jedna

666

dvě

911

tři

1 192

čtyři a více

1 472

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 pro

a)

bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

 

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 – 99 999

10 000 – 49 999

do 9 999

jedna

7 068

5 616

5 352

4 563

4 379

dvě

10 144

8 157

7 796

6 715

6 464

tři

13 813

11 214

10 742

9 330

9 001

čtyři a více

17 269

14 135

13 565

11 862

11 466

 

b)

bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

 

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 – 99 999

10 000 – 49 999

do 9 999

jedna

4 053

4 053

4 053

4 053

4 053

dvě

6 042

6 042

6 042

6 042

6 042

tři

8 421

8 421

8 421

8 421

8 421

čtyři a více

10 699

10 699

10 699

10 699

10 699

§ 3

Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2012.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.