Čekejte, prosím...
A A A
244/2020 Sb. znění účinné od 1. 7. 2020

244

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. dubna 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb.,

o údajích centrálního registru administrativních budov

 

Vláda nařizuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, se mění takto:

1.

V § 4 odst. 4 a v § 6 odst. 1 a 2 se slovo „neveřejný“ zrušuje.

 

2.

V § 7 se slovo „neveřejném“ zrušuje.

 

3.

V příloze č. 1 se v textu odkazu č. 3 slova „neveřejném a veřejném“ zrušují.

 

4.

V příloze č. 2 se v textu odkazu č. 4 slova „neveřejném a veřejném“ zrušují.

 

5.

V příloze č. 2 části „Vysvětlení zkratek“ se slova „Registr územní identifikace, adres“ nahrazují slovy „Registr územní identifikace, adres a nemovitostí“.

 

6.

Příloha č. 3 zní:

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.

Aplikace Objekt

 

Povinné pole pro vlastnictví

Datový typ

Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov

Státní

Nestátní1)

Objekt

 

 

Evidenční číslo objektu Sl

Ne

Ne

číslo

Poznámka

Ne

Ne

textové pole

Pořizovací cena objektu

Ano

Ne

číslo

Provedena pasportizace objektu

Ano

Ne

ano/ne

Hlavní stavba

Ano

Ano

ano/ne

Příznak adresy areálu

Ano

Ano

ano/ne

Areál

Ano

Ano

odkaz

Druh objektu

Ano

Ano

číselník

Účel užití objektu

Ano

Ano

číselník

Kontaktní údaje

 

 

Jméno

Ano

Ano

textové pole

Příjmení

Ano

Ano

textové pole

E-mailová adresa

Ano

Ano

textové pole

Telefonní číslo

Ano

Ano

číslo

Geografické členění

 

 

Obec

Ano

Ano

číselník

Adresa (možnost více adres)

 

 

Ulice

Ano

Ano

textové pole

Číslo popisné/bez čísla popisného

Ano

Ano

číslo/text

Číslo orientační

Ano

Ano

číslo

Číslo evidenční

Ano

Ano

číslo

Obec

Ano

Ano

textové pole

Část obce

Ne

Ne

textové pole

Stát

Ne

Ne

textové pole

PSČ

Ano

Ano

číslo

Ověřeno

Ano

Ano

ano/ne

Datum ověření

Ano

Ano

datum

Poznámka k adrese

Ne

Ne

textové pole

GPS souřadnice

Ano

Ano

číslo

Pozemky

 

 

Pozemky

Ano

Ne2)

odkaz

Podlaží

 

 

Podlaží

Ne

Ne

odkaz

Prostor

 

 

Prostor

Ne

Ne

odkaz

Jednotky

 

 

Jednotky

Ano

Ne

odkaz

Katastr

 

 

Katastrální údaje

 

 

Obec

Ano

Ano

číselník

Část obce

Ano

Ano

číselník

Katastrální území

Ano

Ano

číselník

Číslo objektu (číslo popisné/číslo evidenční) dle RÚIAN

Ano

Ano

číslo

Číslo objektu (číslo popisné/číslo evidenční) dle Sl

Ano

Ano

číslo

Typ stavby dle RÚIAN

Ano

Ano

číselník

Typ stavby dle Sl

Ano

Ano

číselník

Způsob využití stavby dle RÚIAN

Ano

Ano

číselník

Způsob využití stavby dle Sl

Ano

Ano

číselník

List vlastnictví dle KN

Ano

Ano

číslo

Pozemek2)

Ne

Ne

odkaz

Jiná omezení

Ne

Ne

číselník

Ochranné pásmo

Ne

Ne

číselník

Poznámka k ochrannému pásmu

Ne

Ne

textové pole

Stavba podléhá zápisu do KN

Ano

Ano

číselník

Poznámka ke katastrálním údajům

Ne

Ne

textové pole

Datum posledního ověření v KN

Ano

Ano

datum

Údaje o vlastnictví

 

 

Vlastnictví

Ano

Ano

číselník

Soulad vlastnictví (stavba/pozemek)

Ano

Ne

číselník

Nabývací tituly dle Sl

 

 

Nabývací tituly dle Sl

Ne

Ne

číselník

Seznam subjektů dle KN

 

 

Název

Převzato z ISKN

 

Typ práva

Převzato z ISKN

 

Podíl

Převzato z ISKN

 

Seznam subjektů dle Sl

 

 

Typ subjektu

Ano

Ano

číselník

Subjekt

Ano

Ano

odkaz

Typ práva

Ano

Ano

číselník

Podílové spoluvlastnictví dle Sl

Ano

Ne

číslo

Využití

 

 

Využití

 

 

Kapacita kancelářských ploch (max. počet osob)

Ano

Ne

číslo

Počet nadzemních podlaží

Ano

Ne

číslo

Počet podzemních podlaží

Ano

Ne

číslo

Obestavěný prostor dle ČSN (m3)

Ano

Ne

číslo

Užitná plocha celkem

Ano

Ne

číslo

Počet kanceláří

Ano

Ne

číslo

Kancelářská plocha celkem

Ano

Ne

číslo

Kancelářská plocha využitá

Ano

Ne

číslo

Kancelářská plocha nevyužitá (prázdné kanceláře)

Ano

Ne

číslo

Skutečný počet osob

Ne

Ne

číslo

Počet bytů u objektů s byty

Ano

Ne

číslo

Plocha bytů celkem

Ano

Ne

číslo

Plocha bytů u objektů s byty využitá

Ano

Ne

číslo

Plocha bytů u objektů s byty nevyužitá

Ano

Ne

číslo

Plocha ostatní celkem

Ano

Ne

číslo

Plocha ostatní využitá

Ano

Ne

číslo

Plocha ostatní nevyužitá

Ano

Ne

číslo

Evidence

 

 

Údaje o zařazení do evidence

 

 

Důvod zařazení

Ano

Ano

číselník

Způsob nového nabytí/užívání

Ano

Ano

číselník

Údaje o změně příslušnosti hospodařit

 

 

Důvod změny

Ano

Ne

textové pole

Datum změny

Ano

Ne

datum

Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK

Ne

Ne

odkaz

Údaje o vyřazení z evidence

 

 

Důvod vyřazení

Ano

Ano

číselník

Datum vyřazení

Ano

Ano

datum

Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK

Ano

Ano

odkaz

Realizační cena

Ano

Ne

číslo

Komentář

Ne

Ne

textové pole

Údaje o nabyvateli

 

 

Subjekt/Nabyvatel typ

Ano

Ne

číselník

Nabyvatel

Ano

Ne

odkaz

Typ nabyvatele

Ano

Ne

číselník

Způsob realizace

Ano

Ne

číselník

Podíl

Ano

Ne

textové pole

Pasportizace

 

 

Vybavenost

 

 

EZS

Ano

Ne

číselník

EZS - popis

Ne

Ne

textové pole

PCO

Ano

Ne

číselník

PCO - popis

Ne

Ne

textové pole

EPS

Ano

Ne

číselník

EPS - popis

Ne

Ne

textové pole

Garáže

Ano

Ne

číselník

Popis

Ne

Ne

textové pole

Počet míst

Ano

Ne

číslo

Parkovací stání

Ano

Ne

číselník

Popis

Ne

Ne

textové pole

Počet míst

Ano

Ne

číslo

Bezpečnostní služba

Ne

Ne

číselník

Bezpečnostní služba - popis

Ne

Ne

textové pole

Dostupnost

 

 

Bezbariérový přístup

Ano

Ne

ano/ne

Popis

Ne

Ne

textové pole

Záplavová oblast

Ano

Ne

ano/ne

Poloha objektu

Ano

Ne

číselník

Prvek kritické infrastruktury

Ano

Ne

číselník

Docházková vzdálenost na veřejnou dopravu

Ano

Ne

číslo

Popis

Ne

Ne

textové pole

Technické údaje

 

 

Rok výstavby objektu

Ano

Ne

textové pole

Datum poslední kolaudace objektu

Ano

Ne

datum

Popis poslední kolaudace

Ne

Ne

textové pole

Datum poslední pasportizace

Ano

Ne

datum

Proveden energetický audit

Ano

Ne

ano/ne

Datum provedení energetického auditu

Ano

Ne

datum

Energetický štítek budovy

Ano

Ne

číselník

Datum získání PENB

Ano

Ne

datum

Energeticky vztažná plocha (m2)

Ano

Ne

číslo

Obálka budovy

Ano

Ne

číselník

Vytápění

Ano

Ne

číselník

Chlazení

Ano

Ne

číselník

Větrání

Ano

Ne

číselník

Úprava vlhkosti

Ano

Ne

číselník

Teplá voda

Ano

Ne

číselník

Osvětlení

Ano

Ne

číselník

Doporučení energetického auditu

Ne

Ne

textové pole

Radonové riziko

Ano

Ne

číselník

Objekt obsahuje azbest

Ano

Ne

číselník

Elektřina 230V

Ano

Ne

číselník

Elektřina 400V

Ano

Ne

číselník

ICT rozvod

Ano

Ne

číselník

Datové připojení

Ano

Ne

číselník

Klimatizace

Ano

Ne

číselník

Konstrukce objektu

Ano

Ne

číselník

Vytápění - provedení

Ano

Ne

číselník

Vytápění - popis

Ne

Ne

textové pole

Ohřev teplé vody - provedení

Ano

Ne

číselník

Ohřev teplé vody - popis

Ne

Ne

textové pole

Kuchyně

Ano

Ne

číselník

Vnitřní hygienické vybavení, včetně WC

Ne

Ne

číselník

Výtahy - provedení

Ano

Ne

číselník

Výtahy - počet

Ano

Ne

číslo

Výtahy - popis

Ne

Ne

textové pole

Prvky vybavení

 

 

Prvky vybavení

 

 

Seznam prvků vybavení

Ano

Ne

odkaz

Ekonomika

 

 

Ekonomické údaje

 

 

Ekonomické údaje

Ano

Ano

odkaz

URD

 

 

URD

 

 

Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK

Ano

Ano

odkaz

Právní vztahy

 

 

Právní vztahy

Ano

Ano

odkaz

Spotřeba

 

 

Spotřeba

 

 

Roční spotřeba elektřiny (kWh)

Ano

Ne

číslo

Roční spotřeba plynu (m3)

Ano

Ne

číslo

Roční spotřeba studené vody (m3)

Ano

Ne

číslo

Roční spotřeba teplé vody (m3)

Ano

Ne

číslo

Roční spotřeba tepla (GJ)

Ano

Ne

číslo

Rok

Ano

Ne

číslo

Nepotřebnost3)

 

 

Údaje o nepotřebnosti

 

 

Rozhodnutí

Ano

Ne

číselník

Nabídnutí

Ano

Ne

číselník

Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vládě

Ano

Ne

číselník

Zájemce o nepotřebný majetek + datum

Ne

Ne

textové pole

Zveřejnění

Ano

Ne

číselník

Adresa pro podání nabídky - číslo popisné

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - ulice

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - město/obec

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - PSČ

Ano

Ne

textové pole

Doba pronájmu do

Ne

Ne

textové pole

Datum nabídnutí nepotřebného majetku

Ano

Ne

datum

Datum zveřejnění majetku od

Ano

Ne

datum

Datum zveřejnění majetku do

Ano

Ne

datum

Odkaz na nabídku I

Ne

Ne

textové pole

Odkaz na nabídku II

Ne

Ne

textové pole

Poznámka k nabídce

Ne

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jméno

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmení

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mail

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefon

Ano

Ne

textové pole

Vlastnický podíl

Ano

Ne

textové pole

Fyzická prohlídka4)

 

 

Datum provedení fyzické prohlídky

Ne

Ne

datum

Zjištěn rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavem

Ne

Ne

textové pole

Datum provedení záznamu o odstranění rozdílu/doplnění chybějících údajů

Ne

Ne

datum

Poznámka

Ne

Ne

textové pole

Přílohy

Přílohy

Přílohy tvoří zejména kopie projektové dokumentace, PENB, listinné dokumenty a fotografie vztahující se k objektu. Povolená velikost jedné přílohy je maximálně 10 MB. V případě, kdy má příloha větší velikost než 10 MB, rozdělí se do více samostatných souborů o velikosti nepřesahující 10 MB. Povolený typ formátu přílohy je následující: pdf, zip, txt, doc, docx, dwg, gif, jpg, csv, xls, xlsx, ppt, xml, xsl, bmp, html, png, pptx, cfr.

1) Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

2) Pozemek v tomto poli doplňuje pouze v případě, že objekt nemá číslo popisné nebo číslo evidenční.

3) Tyto sledované hodnoty je nutné vyplnit v případě, že vznikla nepotřebnost příslušného státního majetku. Po vyplnění lze tento majetek nabízet na portále registru.

4) Tyto sledované hodnoty vyplňuje pouze Úřad.

 

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

 

Vysvětlení zkratek

 

ČSN

Česká technická norma

EPS

Elektrická požární signalizace

EZS

Elektronický zabezpečovací systém

ISKN

Informační systém katastru nemovitostí

KN

Katastr nemovitostí

PCO

Pult centralizované ochrany

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy

RDK

Regionální dislokační komise

RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

SI

Státní instituce (organizační složky státu nebo státní organizace v působnosti zákona č․ 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů)

URD

Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení

VDK

Vládní dislokační komise“.

 

7.

V přílohách č. 4 až 6 se v textech odkazů č. 2 slova „neveřejném a veřejném“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.