Čekejte, prosím...
A A A
245/2020 Sb. znění účinné od 13. 5. 2020

245

 

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 7. května 2020

o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

vydaný výměrem MF č. 01/2020

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb․, o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 20. dubna 2020 vydalo výměr MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 6/2020 dne 22. dubna 2020 a nabyl účinnosti 22. dubna 2020.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.