Čekejte, prosím...
A A A
249/2020 Sb. znění účinné od 19. 5. 2020

249

 

ZÁKON

ze dne 13. května 2020

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru

označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti sportu v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.

§ 2

Národní sportovní agentura vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona působnost podle § 3d odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 115/2001 Sb․, o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou podpory, o níž bylo nebo bude rozhodnuto Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím jím vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace; ministerstvo postupuje podle čl. II bodu 2 zákona č. 178/2019 Sb.

§ 3

Účinnost

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.