Čekejte, prosím...
A A A
252/2020 Sb. znění účinné od 1. 7. 2020

252

 

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 18. května 2020,

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství

pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy

v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2020 je podle

a)

§ 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2019 částka 17 000 Kč,

b)

§ 5 odst. 5 až 7 zákona č. 117/1995 Sb․, o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 252/2014 Sb. a zákona č. 200/2017 Sb., částkou odpovídající

1.

50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2019 částka 17 000 Kč,

2.

25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2019 částka 8 500 Kč.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.