Čekejte, prosím...
A A A
294/2020 Sb. znění účinné od 1. 7. 2020

294

 

VYHLÁŠKA

ze dne 22. června 2020

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

 

(1)

Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Čtvrtě (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2)

Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně

a)

přirozených lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav, acidofilních doubrav a lužních lesů,

b)

mokřadních ekosystémů pramenišť.

(3)

Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Mcely a Studce. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4)

Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Mcely. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1. Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5)

Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

 

Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a)

povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2,

b)

upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného nebo obdobného geologického původu.

§ 3

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Čtvrtě

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní rezervace Čtvrtě

číslo bodu

souřadnice - Y [m]

souřadnice - X [m]

pořadí bodu v obrazci

2610140

695218,76

1026036,61

1

2610152

695196,65

1025974,98

2

2610157

695184,61

1025914,59

3

2610163

695151,82

1025886,68

4

2610166

695138,75

1025860,77

5

2610170

695090,37

1025814,73

6

3430195

695062,37

1025797,91

7

3430196

695032,79

1025780,57

8

3430197

695021,40

1025759,09

9

3430198

694998,35

1025751,69

10

3430199

694973,76

1025734,96

11

3430200

694952,96

1025732,49

12

3430201

694925,34

1025714,18

13

3430203

694906,78

1025697,64

14

3430204

694887,97

1025673,18

15

3430205

694862,79

1025660,39

16

3430206

694845,08

1025654,63

17

3430212

694820,11

1025760,44

18

3430039

694794,61

1025882,27

19

3430041

694783,19

1025927,38

20

3430042

694782,50

1025933,10

21

2610311

694748,32

1025925,02

22

2610315

694742,43

1025923,63

23

2610734

694341,95

1025829,76

24

2610744

694336,05

1025828,38

25

2610742

694337,58

1025823,04

26

3430081

694385,95

1025600,01

27

3430085

694345,30

1025596,72

28

3430086

694339,42

1025639,43

29

3430087

694263,69

1025628,38

30

3430088

694263,55

1025571,65

31

3430089

694249,56

1025558,29

32

3430090

694240,11

1025539,52

33

3430091

694231,44

1025522,79

34

3430092

694217,01

1025507,63

35

3430093

694204,55

1025501,37

36

3430094

694136,29

1025505,80

37

3430096

694116,65

1025501,03

38

3430097

694088,00

1025470,79

39

3430099

694051,46

1025443,88

40

3430100

694034,10

1025430,80

41

3430101

694043,45

1025402,57

42

3430102

694067,57

1025369,76

43

3430103

694059,27

1025367,19

44

3430105

694033,88

1025358,47

45

3430110

694004,76

1025357,66

46

3430109

693998,61

1025357,41

47

3430113

693943,61

1025354,43

48

3430114

693915,08

1025345,97

49

3430115

693874,70

1025341,49

50

3430116

693810,46

1025334,74

51

3430117

693758,54

1025333,17

52

3430126

693723,49

1025323,32

53

3430127

693716,63

1025323,34

54

3430129

693690,01

1025332,67

55

2612717

693656,47

1025361,62

56

2612785

693643,38

1025355,68

57

2480015

693627,39

1025342,87

58

2613023

693603,93

1025368,42

59

2613051

693598,17

1025406,58

60

3430149

693618,46

1025460,65

61

3430150

693614,52

1025477,49

62

3430151

693609,13

1025493,26

63

3430152

693596,99

1025507,81

64

2613119

693587,23

1025518,62

65

2613327

693555,10

1025546,48

66

2613440

693535,82

1025568,88

67

2613586

693523,54

1025597,11

68

2613631

693519,73

1025635,15

69

2613637

693519,37

1025636,38

70

2440041

693517,42

1025640,17

71

2613287

693560,53

1025650,39

72

2613201

693575,25

1025712,31

73

2613237

693569,60

1025711,80

74

2613278

693561,96

1025746,58

75

2613335

693553,51

1025745,19

76

2613361

693548,25

1025744,33

77

3430166

693544,42

1025760,83

78

3430167

693546,55

1025772,75

79

3430168

693551,94

1025778,53

80

3430169

693544,13

1025789,16

81

3430170

693548,32

1025802,17

82

2613318

693556,51

1025809,59

83

2613022

693604,10

1025805,05

84

2613086

693591,31

1025836,12

85

2613098

693590,30

1025847,34

86

2613094

693590,80

1025856,89

87

2613090

693591,05

1025861,57

88

2613077

693593,09

1025890,71

89

2613076

693593,11

1025890,92

90

2613056

693597,19

1025936,23

91

2613024

693603,88

1025980,65

92

2613006

693605,49

1025985,05

93

2612723

693655,33

1025976,80

94

2612620

693679,17

1025975,53

95

2612572

693687,40

1025971,96

96

2612554

693691,80

1025970,06

97

2612544

693693,30

1025968,12

98

2612515

693698,90

1025960,93

99

2612461

693712,09

1025960,80

100

2612197

693777,91

1025928,95

101

2611988

693825,21

1025898,49

102

2611849

693860,98

1025920,82

103

2611981

693826,43

1025966,26

104

2611978

693827,02

1025968,60

105

2611957

693831,35

1025985,78

106

2611932

693840,70

1026022,87

107

2611920

693843,39

1026033,55

108

2611919

693843,44

1026033,73

109

2611871

693854,05

1026075,83

110

2611866

693854,66

1026078,72

111

2611809

693871,22

1026081,32

112

2611747

693886,87

1026083,78

113

2611746

693887,11

1026083,82

114

2611732

693892,81

1026083,85

115

2611700

693902,94

1026083,91

116

2611684

693911,07

1026124,30

117

2611652

693925,65

1026121,57

118

2611641

693930,69

1026119,76

119

2611639

693931,11

1026121,62

120

2611615

693946,45

1026122,00

121

2611570

693965,06

1026122,55

122

2611542

693984,30

1026123,12

123

2611539

693986,57

1026123,19

124

2611476

694016,15

1026140,26

125

2611413

694040,04

1026147,10

126

2611388

694052,73

1026148,65

127

2611387

694053,88

1026148,79

128

2611386

694054,26

1026148,83

129

2611348

694074,75

1026150,70

130

2623325

694085,00

1026150,16

131

2611260

694105,38

1026148,27

132

2611226

694118,38

1026150,25

133

2611165

694152,72

1026159,23

134

2611108

694195,69

1026172,30

135

2610987

694244,63

1026187,92

136

2610952

694256,21

1026194,66

137

2610936

694261,57

1026197,60

138

2610873

694281,62

1026209,61

139

2610885

694279,75

1026211,05

140

2610863

694284,86

1026214,37

141

2610785

694320,32

1026227,13

142

2610750

694333,64

1026234,09

143

2610743

694336,41

1026235,54

144

2610707

694350,22

1026242,76

145

2610704

694352,18

1026243,78

146

2610642

694382,85

1026217,14

147

2610577

694413,13

1026247,40

148

2610542

694433,21

1026260,79

149

2610452

694472,42

1026276,54

150

2610430

694497,04

1026282,76

151

2610371

694566,51

1026291,01

152

2610370

694567,12

1026300,89

153

2610367

694572,64

1026323,49

154

2610360

694585,29

1026327,41

155

2610361

694583,80

1026331,87

156

1803194

694589,11

1026332,65

157

1803146

694627,83

1026338,38

158

1803118

694661,79

1026346,62

159

1803074

694693,25

1026357,38

160

1802993

694763,73

1026383,90

161

1802951

694793,73

1026388,15

162

1802905

694821,85

1026393,37

163

1802763

694909,44

1026395,62

164

1802708

694936,01

1026396,30

165

1802678

694954,25

1026401,68

166

2610199

694959,37

1026399,54

167

2610197

694966,29

1026398,49

168

2623318

694974,94

1026397,18

169

2610192

694984,63

1026387,19

170

1670341

694987,44

1026382,43

171

2610177

695021,41

1026349,31

172

2610164

695150,41

1026312,48

173

2610162

695171,68

1026296,24

174

2610159

695178,00

1026280,63

175

2610161

695174,81

1026248,86

176

2610158

695181,62

1026236,17

177

2610153

695196,07

1026230,14

178

2623317

695203,42

1026216,97

179

2623315

695209,28

1026180,59

180

2623316

695208,38

1026144,18

181

2610143

695209,45

1026139,27

182

2610138

695223,58

1026132,97

183

2610141

695215,62

1026118,54

184

2610142

695211,09

1026120,54

185

2610154

695190,20

1026047,27

186

Příloha č. 2

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodnírezervace Čtvrtě

Geometrický obrazec č. 1 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Čtvrtě

číslo bodu

souřadnice - Y [m]

souřadnice - X [m]

pořadí bodu v obrazci

2610129

695314,81

1025644,71

1

2610149

695203,01

1025572,65

2

2610168

695134,47

1025540,71

3

2610220

694890,50

1025458,61

4

2610226

694885,03

1025456,77

5

2610256

694843,28

1025442,72

6

3430063

694684,56

1025432,07

7

3430061

694665,27

1025492,82

8

3430060

694654,54

1025530,50

9

3430059

694643,30

1025554,21

10

3430051

694643,34

1025601,19

11

3430050

694715,41

1025598,63

12

3430049

694716,85

1025643,39

13

3430048

694637,42

1025646,20

14

3430047

694658,76

1025703,07

15

3430046

694670,87

1025722,46

16

3430045

694694,84

1025758,31

17

3430032

694726,34

1025805,61

18

3430031

694762,89

1025843,06

19

3430256

694765,34

1025845,99

20

3430255

694770,02

1025851,59

21

3430036

694786,45

1025871,22

22

3430039

694794,61

1025882,27

23

3430212

694820,11

1025760,44

24

3430206

694845,08

1025654,63

25

3430205

694862,79

1025660,39

26

3430204

694887,97

1025673,18

27

3430203

694906,78

1025697,64

28

3430201

694925,34

1025714,18

29

3430200

694952,96

1025732,49

30

3430199

694973,76

1025734,96

31

3430198

694998,35

1025751,69

32

3430197

695021,40

1025759,09

33

3430196

695032,79

1025780,57

34

3430195

695062,37

1025797,91

35

2610170

695090,37

1025814,73

36

2610166

695138,75

1025860,77

37

2610163

695151,82

1025886,68

38

2610157

695184,61

1025914,59

39

2610151

695197,11

1025925,23

40

Geometrický obrazec č. 2 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Čtvrtě

číslo bodu

souřadnice - Y [m]

souřadnice - X [m]

pořadí bodu v obrazci

2611849

693860,98

1025920,82

1

2611988

693825,21

1025898,49

2

2612197

693777,91

1025928,95

3

3430007

693797,37

1025950,47

4

2611981

693826,43

1025966,26

5

Příloha č. 3

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní rezervace čtvrtě a jejího ochranného pásmaPoznámky pod čarou:

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb․

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb․

§ 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb․

2

§ 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).