Čekejte, prosím...
A A A
330/2020 Sb. znění účinné od 31. 7. 2020

330

 

Sdělení

Ministerstva financí

ze dne 21. července 2020

o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

vydaný výměrem MF č. 01/2020

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb․, o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 15. července 2020 vydalo výměr MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 11/2020 dne 17. července 2020 a nabývá účinnosti 13. prosince 2020.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.