Čekejte, prosím...
A A A
368/2020 Sb. znění účinné od 10. 9. 2020

368

 

SDĚLENÍ

Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 31. srpna 2020

o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky

 

Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 17. srpna 2020 č. 833 schválila Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky.

Ministryně:

Ing. Dostálová v. r.