Čekejte, prosím...
A A A
402/2020 Sb. znění účinné od 23. 10. 2020 do 3. 11. 2020
změněnos účinností odpoznámka

usnesením č. 429/2020 Sb.

23.10.2020

 

402

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 8. října 2020 č. 998

o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 56 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb․, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

 

zakazuje

 

1.

u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,

návštěv nezletilých pacientů,

návštěv pacientů s omezenou svéprávností,

návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,

2.

u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje),

3.

u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, 5044 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou:

nezletilých uživatelů sociálních služeb,

uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,

uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,

uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
znění usnesení vlády 429/2020 Sb.23.10.2020