Čekejte, prosím...
A A A
471/2020 Sb. znění účinné od 20. 11. 2020 do 12. 12. 2020

Poslanecká sněmovna schválila prodloužení do 12. 12. 2020.

471

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195

o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Vláda

 

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 12. prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb․, a prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeného pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 19. listopadu 2020 č. 1353;

 

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

 

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Provedou:

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

 

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.