Čekejte, prosím...
A A A
472/2020 Sb. znění účinné od 20. 11. 2020

472

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 20. listopadu 2020 č. 1196

o změně krizových opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 56 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

 

mění dobu účinnosti

1.

usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1109, vyhlášeného pod č. 440/2020 Sb., tak, že se jeho účinnost stanovuje do dne 29. listopadu 2020 do 23:59 hod.,

2.

usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1114, vyhlášeného pod č. 445/2020 Sb.,

usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2020 č. 1190, vyhlášeného pod č. 463/2020 Sb.,

usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2020 č. 1191, vyhlášeného pod č. 464/2020 Sb.,

usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2020 č. 1192, vyhlášeného pod č. 465/2020 Sb․,

tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 22. listopadu 2020 do 23:59 hod.,

3.

usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1115, vyhlášeného pod č. 446/2020 Sb., tak, že se jeho účinnost prodlužuje do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.